Özel boşanma sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda belirtilenler dışında özel boşanma sebebi olamaz.

Özel Boşanma Sebepleri:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onu kırıcı davranış
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Eğer bir evlilikte yukarıda tahdidi olarak sayılan sebeplerden biri varsa bunlar özel boşanma sebebi olarak sayıldığından sadece bu sebebin varlığını ispatlayarak boşanma kararı alınabilecektir.

Kısaca açıklamak gerekirse boşanma sebebinin temelini kanunda sayılan özel boşanma
sebeplerinden biri oluşturmuyorsa ve çekişmeli boşanma söz konusu olacak ise davacı da davalı da karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek durumundadır. Özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri arasındaki fark bu noktada kendini göstermektedir.